فصل اول روز ششم : اضافه کردن دشمن

دانلود نسخه pdf : دانلود دانلود کدهای امروز : دانلود با نام خدا به روز ششم از سری آموزش های طراحی بازی اندروید خوش آمدید. در درس امروز، ما یک دشمن به بازیمان اضافه خواهیم کرد، چون به نظر رباتمانادامه خواندن … فصل اول روز ششم : اضافه کردن دشمن

فصل اول روز پنجم : پس زمینه

دانلود نسخه Pdf : دانلود   دانلود کدهای امروز:دانلود به روز پنجم خوش آمدید. امروز با به کار گیری برخی از روش ها که در بخش های قبل پوشش دادیم، به اضافه کردن تصویر پس زمینه متحرک، خواهیم پرداخت. همچنینادامه خواندن … فصل اول روز پنجم : پس زمینه

فصل اول روز چهارم : ایجاد شخصیت اصلی بازی

دانلود نسخه pdf : دانلود دانلود کد های امروز :دانلود ۱-۴-۱-            وارد کردن ربات به روز چهارم خوش آمدید. بعد از این که در سه بخش قبل تنظیمات اولیه را انجام دادیم حالا نوبت به اضافه کردن شخصیت اصلی بازیادامه خواندن … فصل اول روز چهارم : ایجاد شخصیت اصلی بازی

فصل اول روز سوم : اجرای پاسخ گویی به کلیدها

دانلود نسخه PDF :دانلود در این بخش می خواهیم کدهایی به برنامه اضافه کنیم تا به فشردن کلیدهای صفحه کلید پاسخ دهد. در زیر نحوه رسیدن به این هدف توضیح داده شده است : برای آن که بازی ما بهادامه خواندن … فصل اول روز سوم : اجرای پاسخ گویی به کلیدها

فصل اول روز دوم : چهارچوب اصلی

دانلود نسخه PDF امروز :دانلود ۱-۲-  روز دوم : چهارچوب اصلی خوب به نظرم اینجا وقت آن است که وارد بحث بازی خودمان شویم. ابتدا باید موضوع بازی مشخص باشد. موضوع رو یک ربات انتخاب می کنیم. این ربات درادامه خواندن … فصل اول روز دوم : چهارچوب اصلی

فصل اول روز اول : آموزش طراحی بازی دو بعدی اندروید

دانلود نسخه PDF امروز : دانلود ۱-۱-  روز اول : آماده کردن زیربنا در اینجا بازی و سرگرمی شروع خواهد شد! قیل از اینکه کدنویسی رو شروع کنیم نیاز است نکاتی رو یادآور شوم تا از ابهاماتی که ممکن استادامه خواندن … فصل اول روز اول : آموزش طراحی بازی دو بعدی اندروید